Hoe vaak moet u uw bioveiligheidsplan bijwerken?

Het bijhouden van een bioveiligheidsplan is een essentieel onderdeel van de bescherming van uw bedrijf tegen de verspreiding van ziekten.

Veel ondernemers weten echter niet hoe vaak ze hun plannen moeten bijwerken. In dit artikel bespreken we het belang van updaten uw bioveiligheidsplan en geef tips hoe u dit effectief kunt doen.

Spoiler alert. Een bioveiligheidsplan moet elke twaalf maanden worden bijgewerkt.

Wat is een Bioveiligheidsplan?

Een bioveiligheidsplan is een reeks standaard operationele procedures (SOP’s) en protocollen die zijn ontworpen om uw bedrijf te beschermen tegen uitbraken van ziekten en de verspreiding van infecties.

Uw plan moet worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf en moet maatregelen omvatten zoals de opleiding van werknemers, reinigings- en desinfectieprocedures en PBM-vereisten.

De opleiding van werknemers is van cruciaal belang voor het succes van een bioveiligheidsplan.

Medewerkers moeten bekend zijn met:

 • Het bioveiligheidsplan
 • Het belang van bioveiligheid
 • De procedures die moeten worden gevolgd om het risico op verspreiding van ziekten te minimaliseren
 • De risico’s als procedures niet correct worden gevolgd
 • Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die gedragen moeten worden bij het werken met potentieel besmettelijk materiaal
 • Goede procedures voor reiniging en desinfectie

Reinigings- en desinfectieprocedures zijn ook cruciale componenten van een bioveiligheidsplan.

Oppervlakken en apparatuur moeten regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Er moet speciale zorg worden besteed aan het reinigen en desinfecteren van ruimtes waar veel verkeer komt, zoals deurknoppen, deurknoppen, lichtschakelaars en werkbladen.

De vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook van cruciaal belang voor het succes van een bioveiligheidsplan.

Werknemers moeten handschoenen, maskers en schorten dragen wanneer ze met potentieel besmettelijk materiaal werken. Indien nodig moet ook oogbescherming worden gedragen.

Een bioveiligheidsplan is essentieel voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met:

 • Voedsel
 • Dieren
 • Gevaarlijke biologische materialen
 • Farmaceutische producten
 • Besmettelijke stoffen

Uw bioveiligheidsplan bijwerken

Bij het actualiseren van uw biosecurityplan is het belangrijk om te overleggen met uw medewerkers en andere belanghebbenden.

Zij zullen waardevolle input kunnen leveren over de effectiviteit van de huidige procedures en gebieden kunnen voorstellen die verbetering behoeven.

Het is ook belangrijk om uw bioveiligheidsplan te herzien in het licht van eventuele wijzigingen in uw bedrijf, zoals nieuwe producten of diensten, veranderingen in de rol van werknemers of uitbreidingen van uw pand.

Hier zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij het bijwerken van uw bioveiligheidsplan:

 • Veranderingen in de technologie
 • Nieuwe ziekteverwekkers of stammen van bestaande ziekteverwekkers
 • De opening van nieuwe faciliteiten of de uitbreiding van bestaande
 • De komst van nieuw personeel of het vertrek van sleutelpersoneel
 • Veranderingen in risicobeheerprocedures

Hoe vaak moeten bioveiligheidsplannen worden bijgewerkt?

Het eerste dat u moet begrijpen is dat bioveiligheidsplannen levende documenten zijn.

Ze moeten regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze uw bedrijf effectief beschermen tegen de nieuwste bedreigingen.

De frequentie van de updates is afhankelijk van het type bedrijf dat u exploiteert en het risiconiveau waarmee u wordt geconfronteerd.

READ  Four Tools to Help Manage Your Digital Swipe File

Bedrijven die actief zijn in bedrijfstakken of gebieden met een hoog risico moeten hun plannen bijvoorbeeld vaker bijwerken dan bedrijven in bedrijfstakken of gebieden met een laag risico.

Enkele voorbeelden van sectoren met een hoog risico zijn:

 • Voedselproductie
 • Veeteelt
 • Farmaceutische producten
 • Gastvrijheid
 • Gezondheidszorg

Als algemene vuistregel geldt: bioveiligheidsplannen moeten elke twaalf maanden worden bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat ze op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen in uw bedrijf en de nieuwste bedreigingen.

Bepaalde industrieën vereisen frequentere updates, zoals de voedselproductie en de veehouderij. In deze sectoren kunt u uw bioveiligheidsplan het beste elke keer bijwerken 6 maanden.

Waarom heeft u een bioveiligheidsplan voor de landbouw nodig?

Bioveiligheidsplanning voor landbouwbedrijven is essentieel omdat zij een groter risico lopen op uitbraken van ziekten.

Dit komt door het nauwe contact tussen dieren, mensen en het milieu. Boerderijen hebben ook vaak veel bezoekers, wat het risico op ziekteverspreiding vergroot.

Een bioveiligheidsplan voor de landbouw moet maatregelen omvatten zoals:

 • Beperking van de toegang van bezoekers tot boerderijgebouwen en dierenhokken
 • Verbetering van de hygiëneprocedures voor medewerkers en bezoekers
 • Het creëren van een schone en gedesinfecteerde ruimte voor nieuwe dieren
 • Het strikt controleren van de verplaatsingen van dieren op en buiten de boerderij

Het belang van het ontwikkelen van een bioveiligheidsplan voor de landbouw kan niet genoeg worden benadrukt.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor de productie van het voedsel waar we allemaal van kunnen leven, en het is essentieel dat we al het mogelijke doen om deze vitale sector tegen schade te beschermen.

Een bioveiligheidsplan helpt bij het identificeren en beperken van de risico’s van plagen en ziekten voor landbouwhuisdieren en gewassen.

Als er op een boerderij een ziekte-uitbraak plaatsvindt, kan dit verwoestende gevolgen hebben. Het kan lijden tot:

 • Verlies van productie
 • Verlies van inkomen
 • Dood van dieren
 • Quarantaine van de boerderij
 • Sluiting van de boerderij.

Een voorbeeld van hoe verwoestend een uitbraak kan zijn, is een geval van vogelgriep, verspreid over 17 staten, tussen 2014 en 2015, dat de Amerikaanse belastingbetalers uiteindelijk meer dan 1 miljard euro heeft gekost.

Door een gedegen bioveiligheidsplan te implementeren, kunnen boeren het land helpen hun levensonderhoud en de gezondheid van hun dieren en hun consumenten te beschermen.

Een goed functionerend bioveiligheidsplan voor een boerderij moet protocollen omvatten voor het identificeren van en reageren op potentiële bedreigingen, evenals training voor werknemers over hoe ze het plan op de juiste manier kunnen implementeren.

Incidenten moeten worden gemeld aan de relevante autoriteiten zodat deze snel en effectief kunnen worden onderzocht en afgehandeld. Het is ook belangrijk om een ​​systeem te hebben voor het volgen en rapporteren van dergelijke incidenten.

Gelukkig zijn deze processen dankzij de komst van nieuwe technologie eenvoudiger dan ooit te stroomlijnen. Boeren kunnen hightech toevoegen aan landbouwprocessen.

Er zijn nu bijvoorbeeld apps beschikbaar die:

 • Geef boeren de mogelijkheid om snel en eenvoudig incidenten te melden
 • Volg de bewegingen van dieren op en buiten hun terrein.
 • Houd de gewassen bij
 • Volg het weer en nieuws met betrekking tot de landbouw
READ  Running Multiple Side Hustles? 11 Tips to Stay Organized and Efficient

Regelmatige evaluaties van het bioveiligheidsplan zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het actueel en effectief blijft.

Boeren kunnen nauwkeurige veldkaarten maken met behulp van sensoren en GPS. Dit alles helpt ervoor te zorgen dat eventuele problemen snel en effectief worden aangepakt bij de implementatie en opvolging van een bioveiligheidsplan.

Er zijn veel manieren waarop ziekten zich op boerderijen kunnen verspreiden, zoals:

 • Het vee staat te dicht bij elkaar
 • Onvoldoende hekwerk
 • Vuile apparatuur
 • Verontreinigde waterbronnen.
 • Ongedierte en dieren in het wild
 • De omgeving
 • Mensen die werken zonder de juiste uitrusting of training

Boeren hebben de verantwoordelijkheid om hun dieren en gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen, maar hebben daarvoor ook steun van de overheid nodig.

De landbouwsector is een cruciaal onderdeel van onze economie en het is belangrijk dat we al het mogelijke doen om deze sector veilig te stellen.

De landbouw maakt het tenslotte goed 10,3% van alle Amerikaanse werkgelegenheid

Een bioveiligheidsplan helpt het risico op ziekte-uitbraken te minimaliseren door specifieke procedures te schetsen die moeten worden gevolgd

Een goed ontworpen bioveiligheidsplan helpt het risico op ziekte-uitbraken te verminderen en uw bedrijf te beschermen.

Hoe kun je een plan ontwikkelen voor verschillende soorten vee?

Een bioveiligheidsplan voor verschillende soorten vee zou specifieke maatregelen omvatten die moeten worden genomen om de dieren tegen ziekten te beschermen.

Enkele zaken die kunnen worden opgenomen in een bioveiligheidsplan voor vee zijn onder meer:

 • Ervoor zorgen dat alle mensen die in contact komen met de dieren dat ook zijn gevaccineerd en beschikken over actuele vaccinatiegegevens
 • De toegang tot de dieren beperken tot uitsluitend bevoegd personeel
 • Het behouden van de leefruimtes van de dieren schoon En vrij van puin en afval
 • Regelmatig reinigen en desinfecteren van alle apparatuur en oppervlakken die in contact komen met de dieren
 • Het verstrekken van passend voedsel en water aan de dieren
 • Het monitoren van de gezondheid van de dieren en het melden van eventuele tekenen daarvan ziekte of nood

Wat zijn de niveaus van een bioveiligheidsplan?

Er zijn drie niveaus van bioveiligheid:

 • Primair (preventie),
 • Secundair (paraatheid)
 • Tertiair.

Primair (preventie)bioveiligheidsmaatregelen vormen de eerste verdedigingslinie tegen ziekten. Ze zijn er in de eerste plaats op gericht om te voorkomen dat ziekten en plagen uw eigendom binnendringen.

Ondergeschikt Er worden (paraatheids)bioveiligheidsmaatregelen getroffen om de verspreiding van ziekten die uw eigendom al zijn binnengedrongen te verminderen.

Tertiair (respons)bioveiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om de impact van een ziekte-uitbraak te beperken en u te helpen er snel van te herstellen.

Het niveau van bioveiligheid dat u nodig heeft, hangt af van het type bedrijf dat u exploiteert, evenals van de specifieke risico’s die voortvloeien uit de ziekten die in uw regio voorkomen.

READ  5 Benefits of Providing Your Employees with Snack Catering

Hoe kunt u een bioveiligheidsplan ontwikkelen?

Volg deze 4 stappen om een ​​bioveiligheidsplan te ontwikkelen:

 1. Opstellen van bioveiligheidsprotocollen
 2. Schermpersoneel
 3. Personeel opleiden
 4. Bewaak de naleving

1. Stel bioveiligheidsprotocollen vast:

Stel protocollen op voor de manier waarop personeel dieren en dierlijke producten moet hanteren, verplaatsen en opslaan. Protocollen moeten ook bepalen hoe faciliteiten, apparatuur en voertuigen moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd.

2. Screen personeel:

Screen al het personeel op tekenen van ziekte voordat zij met dieren of dierlijke producten mogen werken.

3. Personeel opleiden:

Train al het personeel in de bioveiligheidsprotocollen en zorg ervoor dat zij begrijpen hoe belangrijk het is deze te volgen.

4. Toezicht houden op de naleving:

Controleer periodiek de naleving van de bioveiligheidsprotocollen en onderneem indien nodig corrigerende maatregelen.

Afsluiten!

Het komt erop neer dat een bioveiligheidsplan een essentieel instrument is voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met voedsel, dieren of gevaarlijke materialen. Als u nog geen bioveiligheidsplan heeft, is dit het moment om er een te ontwikkelen. En als je al een plan hebt, zorg er dan voor dat dit ook zo is actueel en wordt gevolgd door al het personeel.

Regelmatige evaluaties van uw bioveiligheidsplan helpen ervoor te zorgen dat het effectief blijft in het beschermen van uw bedrijf tegen ziekte-uitbraken.

Welke andere tips heeft u voor het ontwikkelen, implementeren en actualiseren van een biosecurityplan? Deel uw mening in de reacties hieronder!

Veel Gestelde Vragen

Vraag: Waarom is bioveiligheid belangrijk?

A: Bioveiligheid is belangrijk omdat het bedrijven helpt te beschermen tegen uitbraken van ziekten.

Vraag: Waarom heeft Nieuw-Zeeland de strengste bioveiligheid?

A: Nieuw-Zeeland kent de strengste bioveiligheid omdat het een eilandstaat is met een hoog risico op ziekte-uitbraken.

Vraag: Wat zijn de niveaus van een bioveiligheidsplan?

A: De drie niveaus van een bioveiligheidsplan zijn primair (preventie), secundair (paraatheid) en tertiair (respons).

Vraag: Welke soorten bioveiligheidsprotocollen zijn er?

A: Er zijn veel verschillende soorten bioveiligheidsprotocollen, maar enkele veel voorkomende zijn onder meer bewegingscontrole, reiniging en desinfectie, en afvalbeheer.

Vraag: Wat is een bioveiligheidsbord op een boerderij?

A: Een bioveiligheidsbord op een boerderij is een bord dat op een boerderij wordt geplaatst om de werknemers van de boerderij eraan te herinneren goede bioveiligheidsmaatregelen toe te passen. Het bord kan de werknemers eraan herinneren hun laarzen schoon te maken, hun handen te wassen of geen besmetting van andere boerderijen mee te nemen.

Vraag: Wat is een vaccinatieschema voor bioveiligheid?

A: Het vaccinatieschema voor bioveiligheid kan variëren afhankelijk van de ziekte of het virus waartegen wordt gevaccineerd. Over het algemeen zal een vaccinatieschema voor bioveiligheid echter een aantal doses omvatten die over een bepaalde periode worden toegediend.

Source link